Ποιοί Είμαστε 

Από το 2002, η Kylla βοηθάει τόσο τους επενδυτές όσο και τις εταιρείες με καινοτομικές επαγγελματικές στρατηγικές.  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αξία μας έχει εξελιχθεί με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας και διαφοροποιηθεί καθώς το διεθνές μας δίκτυο έχει αναπτυχθεί.

Ένα διεθνές όραμα

Δημιουργήσαμε την Kylla ως άμεση απάντηση στην ουσιαστική ανάγκη για εταιρική χρηματοδότηση και επενδυτικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και για ιδιώτες που αναζητούν μία διεθνή προσέγγιση και επιχειρηματική προσέγγιση χωρίς απαγορευτικό κόστος.

Μέσα σε επτά χρόνια έχουμε μία κορυφαία οικονομική εταιρεία στον συγκεκριμένο κλάδο διεθνώς με ένα δίκτυο επαγγελματιών που επεκτείνεται σε πάνω από 25 χώρες της Ευρώπης, της Μ. Ανατολής, τη Βόρεια Αφρική, Κίνα και ΗΠΑ.

Εξέλιξη μέσω νέων προκλήσεων

Καθώς ο ρόλος μας στο να υποστηρίζουμε και να εξελίσσουμε τις επιχειρήσεις παραμένει ως ηκεντρική εταιρική φιλοσοφία της εταιρείας μας, η πείρα και η γνώση έχουν αποκρυσταλλωθεί σε βασικές αξίες της εταιρικής οικονομίας :

  • χρηματοδότηση,
  • συγχωνεύσεις και ιδιοκτησίες
  • διαχείριση κεφαλαίου
  • υπηρεσίες τραστ

Η ικανότητα μας στην σωστή συμβουλευτική σε θέματα λήψης επενδυτικών αποφάσεων και η βέλτιστη αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, μας έχει επίσης καταστήσει ικανούς και έμπειρους αναφορικά με την αποδοτικότερη και ομαλότερη προσέγγιση των διεθνών αγορών και μέσω της άμεσης εμπλοκής σε πολλές πετυχημένες κοινοπραξίες (joint ventures)

Φαντασία και εμπειρία

Εάν ψάχνετε για τον αντισυμβατικό αλλά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο σκέψης στην προσέγγιση και αναζήτηση επιχειρηματικών λύσεων και αποφάσεων, στη διαχείριση και προστασία περιουσιακών στοιχείων, μοντέρνες και ευφάνταστες ιδέες στην αναζήτηση επενδυτών και χρηματοδοτήσεων ή ένα συνεργάτη με διεθνή εμβέλεια και τη δυνατότητα να σας παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα οικονομικής καινοτομικής υποστήριξης, η Kylla είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας και να υλοποιήσετε το εταιρικό όραμά σας.