Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Διεθνούς Εταιρικής  Ανάπτυξης 

Στον πυρήνα της εταιρικής φιλοσοφίας της Kylla, βρίσκεται η πραγματική συνειδητοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των επενδυτών και ο ρόλος που μπορεί να παίξει η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης στην εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων και αναγκών και των δύο εμπλεκομένων μερών.

Οι υπηρεσίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ποικίλουν.  Η Kylla διαθέτει το δίκτυο των ικανών και έμπειρων επαγγελματιών το οποίο διαχειρίζεται, σε συνδυασμό με τις συλλογικές ικανότητες μερικών από τους πιο ταλαντούχους και έμπειρους επαγγελματίες στον κόσμο, στον τομέα των νομικών επιστημών, των επιχειρήσεων και των οικονομικών.Ο κατάλογος των συνεργατών μας είναι μεγάλος και επαγγελματικά επαρκής.

Οι υπηρεσίες μας :

  - Ίδρυση εταιρειών σε χώρες της Ευρώπης με οργάνωση της νομικής οντότητας τους.

 - Άνοιγμα διεθνών εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών σε διάφορες τράπεζες της Ευρώπης.

 - Ιδρύσεις ευέλικτων Holding εταιρικών σχημάτων σε χώρες της Ευρώπης.

 - Μετεγκατάσταση και έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

 - Οργάνωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην χώρα υποδοχής.

 - Ίδρυση και οργάνωση και διαχείριση Επενδυτικών κεφαλαίων (funds) στις παρακάτω

   κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

  •   Energy
  •   Private Equity
  •   Real Estate
  •   Tourism
  •   Agriculture
  •   Innovative Start ups
  •   Alternative

  - Λειτουργία και ανάπτυξη Επενδυτικών κεφαλαίων (funds)

 - Ανεύρεση και ανάπτυξη Επενδυτικών κεφαλαίων (fundraising)

 - Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων

 - Συμβουλευτική Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management)

 - Υλοποίηση Στρατηγικών Διεθνοποίησης εμπορικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων

 - Ανάπτυξη δικτύων πώλησης προιόντων και υπηρεσιών σε νέες αγορές

Η εμπειρία μας η αξιοπιστία μας και η ικανότητα μας να βρίσκουμε λύσεις δημιουργεί το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης  στοιχείο θεμελιώδες για την δόμηση στέρεων επαγγελματικών σχέσεων, καθώς επίσης και την δέουσα δομή για την ανάπτυξη οικονομικών και νομικών πλαισίων που θα υποστηρίζουν αποτελεσματικά την βέλτιστη απόδοση της διαδικασίας εταιρικής χρηματοδότησης.

Καθώς τόσο η σύνεση όσο και η σχολαστικότητα είναι εγγενή δομικά στοιχεία στην προσέγγιση των προβλημάτων, των προτεινόμενων λύσεων, καθώς επίσης και της  μεθοδολογία μας, η επιλογή μη συμβατικών λύσεων, η αναζήτηση  εναλλακτικών αλλά και αποδοτικών επιλογών επιφέρει την απόλυτη ικανοποίηση των  εξαιρετικά απαιτητικών επενδυτικών αναγκών και απαιτήσεων. Η προσαρμοστικότητα μας, η διορατικότητα και η διεθνής προοπτική μας κάνει να ξεχωρίζουμε στο χώρο της αγοράς.

Η Kylla σας παρέχει τον συνδυασμό μίας παγκόσμιας οικονομικής οργάνωσης,  προσφέροντας σας το πλεονέκτημα της αποτελεσματικότητας κόστους, την εξατομικευμένη προσέγγιση και τον δυναμισμό και την ευελιξία μίας μικρότερης επιχειρηματικής οικονομικής πρακτικής.