Μελέτη Περίπτωσης

Επενδυτικό Fund στο Λουξεμβούργο

Η Ανάγκη-Απαίτηση πελάτη

Ο πελάτης είχε ως στόχο την συγκέντρωση κεφαλαίων από Ευρωπαϊκούς θεσμικούς επενδυτές για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του.
Επίσης, επιθυμούσε να έχει τον έλεγχο αυτών των επενδύσεων γεγονός που επέβαλε την ύπαρξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την
τοποθέτηση των κεφαλαίων και ενός κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος.

Η λύση της Kylla

• Ίδρυση επενδυτικού fund με ευνοϊκό φορολογικό κόστος

• Διατήρηση του ελέγχου του fund απο τον πελάτη

• Ο πελάτης εισήλθε στις αγορές 3 μήνες νωρίτερα σε σχέση με την τον αρχικό προγραμματισμό της στρατηγικής εισόδου που είχε σχεδιάσει.

• Ο πελάτης κέρδισε εύκολη πρόσβαση στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές τράπεζες επιτυγχάνοντας δανεισμό, εξασφαλίζοντας χαμηλά επιτόκια

• Ο πελάτης κατάφερε σε ποσοστό 70%  την κεφαλαιακή του αναδιάρθρωση

• Ο πελάτης είχε την δυνατότητα να διαχωρίσει τα στοιχεία του ενεργητικού του και τις υποχρεώσεις  
  του σε διαφορετικές υποκατηγορίες, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία αποδοτικών συνδυασμών επενδυτών - επενδύσεων

Κόστος διεκπεραίωσης

• Κόστος ίδρυσης, οργάνωσης και διαχείρισης του fund 25.000 €

• Κόστος ανεύρεσης κεφαλαίων, ποσοστό (%) επί των υπό διαχείριση συγκεντρωμένων κεφαλαίων

 

Ίδρυση, οργάνωση και διαχείριση επενδυτικών funds

Η Kylla διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και κατανοώντας τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς αλλά και τις ανάγκες των πελατών της, επιτυγχάνει την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες, αναφορικά στην ίδρυση, εγκατάσταση και διαχείριση εταιρειών, ατομικών ή οικογενειακών επιχειρήσεων δημιουργώντας  επιχειρηματικές δομές διαχρονικά ισχυρές και υγιείς , φορολογικά αποδοτικές και με έντονη την παρουσία του επιχειρηματικού συμφέροντος από την άποψη
της παρουσίας σε προηγμένες οικονομικά αγορές.

Χρησιμοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών μας, εντοπίζουμε και προτείνουμε τους καλύτερους τρόπους και μέσα για να μεγιστοποιήσουμε την κερδοφορία των πελατών μας, κάνοντας τα κεφάλαια περισσότερο μεταβιβάσιμα και αυξάνοντας την ασφάλεια των κεφαλαίων.

Έχοντας δραστηριοποιηθεί ιδρύοντας τα τελευταία χρόνια μαζί με τους πελάτες μας, εταιρείες σε 12 δικαιοδοσίες, επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας στους επόμενους μήνες σε νέες Ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες όπου θα είναι εφικτή η επιλογή για ίδρυση νέων εταιρειών.  Η ιδιαίτερη εστίαση μας και το ενδιαφέρον μας βρίσκεται στις Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο(UK), Ισλανδία, Τσέχικη Δημοκρατία και Βουλγαρία.

Οι εντός πλαισίου λύσεις μας είναι ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες. Επίσης η προσέγγιση, η ανάλυση και οι προτεινόμενες λύσεις προς τους πελάτες μας δεν υπόκεινται σε συμπληρωματικά έξοδα και επιπρόσθετες χρεώσεις.

Με απλά λόγια παρέχουμε στους πελάτες μας μία αντικειμενικά, παγκόσμια προοπτική η οποία συνδυαζόμενη με την άκρως επαγγελματική μας προσέγγιση στις ανάγκες τους, μας καθώς και με την εστίαση στην επίτευξη υψηλής ποιότητας αποτελέσματος,αποδίδει στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους -οφέλους.

 

René de Wit:

" Η σωστή εταιρική δομή σχεδιάζεται μόνο μετά απο πλήρη κατανόηση των αναγκών και στόχων της εταιρείας. Συνδυάζοντας την προσέγγιση του πελάτη μας με την εγχώρια σνώση και παρουσία μας στις μεγαλύτερες δικαιοδοσίες του κόσμο, είμστε έτοιμοι να συνδυάσουμε τις ανάγκες του πελάτη μας με πρακτικές, αξιόπιστες και επαληθευμένες λύσεις. "