Μελέτη Περίπτωσης

Ολλανδική Εταιρεία Συμμετοχών

Η πρόκληση,η ανάγκη-απαίτηση του πελάτη

Εταιρεία με επαγγελματική βάση των δραστηριοτήτων της σε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης είχε εκτεθεί σε υψηλή φορολογική πίεση αναφορικά στα μερίσματα της. Η αναζήτηση λύσης- αποφόρτισης θεωρήθηκε από την εταιρεία στρατηγική επιλογή. 


Η λύση που προτάθηκε απο την Kylla

  • Συγχώνευση με νεοϊδρυθείσα εταιρεία Συμμετοχών.
  • Πλήρης συμμόρφωση και υιοθέτηση των όρων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η ομάδα της Kylla συμμετείχε και διεκπεραίωσε όλες τις διαδικασίες τόσο στην Ολλανδία όσο και στην χώρα προέλευσης του πελάτη.
  • Ο φόρος μερισμάτων του πελάτη μειώθηκε κατά  15% σε σύγκριση με την πρότερη υπάρχουσα κατάσταση φορολόγησης των μερισμάτων του.
  • Το λειτουργικό κόστος περιορίστηκε κατά  30% 

Κόστος Συναλλαγής

  • Σύνολο κόστους υπηρεσιών της Kylla σε όλα τα επίπεδα  € 10.000,00

 

 


Ίδρυση και εγκατάσταση εταιρειών διαφόρων νομικών οντοτήτων σε όλες τις κορυφαίες δικαιοδοσίες

Η Kylla διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και κατανοώντας τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς αλλά και τις ανάγκες των πελατών της, επιτυγχάνει την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες της, αναφορικά στην ίδρυση, εγκατάσταση και διαχείριση εταιρειών, ατομικών ή οικογενειακών επιχειρήσεων δημιουργώντας  επιχειρηματικές δομές διαχρονικά ισχυρές και υγιείς , φορολογικά αποδοτικές και με έντονη την παρουσία του επιχειρηματικού συμφέροντος από την άποψη της παρουσίας σε προηγμένες οικονομικά αγορές.

Χρησιμοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών μας, εντοπίζουμε και προτείνουμε τους καλύτερους τρόπους και μέσα για να μεγιστοποιήσουμε την κερδοφορία των πελατών μας, κάνοντας τα κεφάλαια περισσότερο μεταβιβάσιμα και αυξάνοντας την ασφάλεια των κεφαλαίων.

Έχοντας δραστηριοποιηθεί, ιδρύοντας τα τελευταία χρόνια μαζί με τους πελάτες μας εταιρείες σε 12 δικαιοδοσίες, επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας στους επόμενους μήνες σε νέες Ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες όπου θα είναι εφικτή η επιλογή για ίδρυση νέων εταιρειών.  Η ιδιαίτερη εστίαση μας και το ενδιαφέρον μας βρίσκεται στις Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο (UK),  Τσέχικη Δημοκρατία και Βουλγαρία. Πρακτικά για τους πελάτες μας έχουμε την δυνατότητα να ιδρύσουμε μια εταιρεία σε οποιαδήποτε από τις κορυφαίες δικαιοδοσίες του κόσμου.

Οι εντός πλαισίου λύσεις μας είναι ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες. Επίσης η προσέγγιση, η ανάλυση και η προτεινόμενες λύσεις προς τους πελάτες μας δεν υπόκεινται σε συμπληρωματικά έξοδα και επιπρόσθετες χρεώσεις.

Με απλά λόγια παρέχουμε στους πελάτες μας μία αντικειμενικά, παγκόσμια προοπτική η οποία συνδυαζόμενη με την άκρως επαγγελματική μας προσέγγιση στις ανάγκες τους, μας καθώς και με την εστίαση στην επίτευξη υψηλής ποιότητας  αποτελέσματος,αποδίδει στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους -οφέλους.

 

René de Wit:

Η σωστή εταιρική δομή σχεδιάζεται μόνο μετά από πλήρη κατανόηση των αναγκών και στόχων της εταιρείας.  Συνδυάζοντας την προσέγγιση του πελάτη μας με την εγχώρια γνώση και παρουσία μας στις μεγαλύτερες δικαιοδοσίες του κόσμου είμαστε έτοιμοι να συνδυάσουμε τις ανάγκες του πελάτη μας με πρακτικές αξιόπιστες και επαληθευμένες λύσεις.